Добре дошли в сайта на ПГТ „Макгахан"

 

 

АЗ МИСЛЯ, ЧЕ ХОРАТА В АНГЛИЯ И ИЗОБЩО В ЕВРОПА

ИМАТ ДОСТА ПОГРЕШНА ПРЕДСТАВА ЗА БЪЛГАРИТЕ.

ИСТИНАТА Е, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

ТРУДОЛЮБИВИ, УПОРИТИ В РАБОТАТА, ЧЕСТНИ,

ОБРАЗОВАНИ И МИРНИ ХОРА.

ДЖ. А. МАКГАХАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

 

 

ТЪРЖЕСТВОТО ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 9:00 ЧАСА В

ПОНЕДЕЛНИК - 16 СЕПТЕМВРИ.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО В 8:30 ЧАСА.

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ,

Да си честитим първия учебен ден на новата ни учебна година!

Добре дошли на най - малките  -  осмокласниците!

Да си пожелаем задружната ни работа да е наше ежедневие!

Попътен вятър и успешна 2019 / 2020 учебна година!

 

инж. Звезда Пеева

Директор


 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА СТАРТИРАТ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - ПРИЕМ

КАКТО И В: СЕКЦИЯ "НОВИНИ" - ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО И

СЕКЦИЯ "ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ"

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И В САМОТО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЯТ НА ЕВРОПА - 9 МАЙ - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПГТ "МАКГАХАН"


 

 

 

 

С изпълнението на отговорностите, свързани с управлението, обучението и административните

дейности в гимназията, бяха ангажирани:


1. Директор - Ивелин Ангелов Стоев от ХIIА клас

2. Заместник директор по учебната дейност - Кристиян Здравков Воденичаров от ХIА клас

3. Заместник директор по учебно - производствената дейност - Стефан Добрев Гешев

от ХIА клас

4. Заместник директор по административно-стопанската дейност - Илия Ивайлов Михайлов

от ХIА клас

5. Главен счетоводител - Тодор Александров Яръмски от ХIБ клас

6. Касиер, счетоводство - Стефчо Владимиров Иванов от ХIБ клас

7. Експерт, техническа информация - Николай Данков Велев от IХА клас

8. Административен секретар - Мерт Мустафа Нохут от ХIБ клас

9. Домакин, деловодител - Георги Атанасов Кръстев от IХА клас

10. Медицинско лице - Петър Иванов Петков от ХГклас

11. Началник учебен сервиз - Валентин Гаврилов Шиндаров от ХА клас

12. Организатор обучение водачи на МПС - Любомир Бориславов Иванов от ХIIА клас

13. Главен учител - Стефан Йорданов Младенов от IХБ клас

14. Дежурни учители - Венислав Ангелов Петров, Мартин Станиславов Динчев и

Николай Боянов Киров отХIГклас

15. Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ -

Николай Бориславов Къчев от IХВ клас

16. Фоторепортери Евелин-Александър Лилиев Тодоров от ХIIБ клас и

Александър Пенков Бонев от ХIIГ клас


Надяваме се, макар и за един ден учениците да са осъзнали трудността и отговорността в работата

на всеки един, който работи в училище в името на това, те да успеят и в името на тяхното бъдеще.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ :

На 07 май 2019 година (вторник) от 18:00 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

за учениците от VIII-мите и IX-тите класове.

 

 

 

Ръководството на ПГТ „Макгахан” поздравява всички свои ученици и родители им, учителите,

служителите и всички свои партньори с предстоящите Великденски празници.

Пожелаваме Ви мир, разбирателство и любов.

Носете добротата и надеждата в себе си.

 

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 


 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ОТБОРА НА ПГТ "МАКГАХАН"

Комплексното класиране „Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС“ - II-ро място

Отборното класиране „Най – добър млад автомонтьор“ - I-во място за отбора ни в състав:

1. Асен Митков Асенов

2. Борислав Петранов Миленков

3. Мариян Асенов Манасиев

Индивидуалното класиране за „Най – добър млад водач на МПС“ - III-то място за Мариян Петров Благоев.

ЧЕСТИТО МОМЧЕТА!

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ОЩЕ МНОГО И ПО-ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ!

 

 


 

 


 


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

"МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ

И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА"

учебна 2018/2019 година

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС"

СОФИЯ

11 - 13 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ Е ДОМАКИН

НА ЕЖЕГОДНОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС"


ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО


 

КАНИМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ

И ВСИЧКИ ЛЮБИТЕЛИ НА МАЙСТОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

В СЪБОТА (13 АПРИЛ 2019 ГОДИНА) ОТ 9:00 ЧАСА

ДА ПРИСЪСТВАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ЗА ВОДАЧИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


ЗАПОВЕД № 347 / 25.01.2019 г.

На основание чл. 257, 258 и 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. № РУО1-2212 / 25.01.2019 г.  на началника на

РУО- София-град, заповед № РД 09 - 536 / 25.01.2019 г. на на министъра на образованието и науката и

във връзка с обявена от СРЗИ грипна епидемия в област София-град

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.    Грипна  ваканция за учениците от VIII до XII клас  от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г.  включително

2.    Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

3.    Междусрочна ваканция на 05.02.2019 г.

4.    Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. /сряда/ с разписание на учебните часове за втори
учебен срок. Разписанието на часовете ще бъде поставено  на сайта на училището до 01.02.2019 г.

5.    Преподавателите преструктурират учебното съдържание за пропуснатото учебно време в срок
до 08.02.2019 г.

6.    Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ЗДУД и ЗДУПД.

 

Директор:

/инж. Звезда Пеева/

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед № РД 09-3946/19.12.2018г. на Министъра на образованието и науката

и във връзка с Писмо изх. № РУО1-445/08.01.2019 г. на Началника на РУО – София-град,

Писмо на Столична регионална здравна инспекция вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. и

прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология уведомяваме

родителите за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности

на 09.01.2019 г., особено в часовете 10:00 – 12:00 ч.

По преценка на родителя, учениците, които страдат от доказани хронични белодробни

заболявания,може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла

на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62,

ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в посочения ден.

Родителят уведомява за отсъствията класния ръководител на ученика в телефонен

разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания

са вписани в личната амбулаторна картана ученика, представена в училището или ако

бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно

заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

 

От ръководството


 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ :

НА 13.12. 2018 ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

 

 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В VIII КЛАС УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ  В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДА СЕ ЯВЯТ НА 13.09.2018 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В 9:00 ЧАСА В ДВОРА НА

ГИМНАЗИЯТА С РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА 22.06.2018 Г. ОТ 11:00 ЧАСА ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
.

 

 ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИЯТА

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - ПРИЕМ

КАКТО И В: СЕКЦИЯ "НОВИНИ" - ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО И

СЕКЦИЯ "ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ"

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI-ТЕ КЛАСОВЕ


СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2018-1-BG-KA102-047197,

СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - "ЕРАЗЪМ+"

 

 

 

 

15 МАЙ - НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 2018!

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПГТ "МАКГАХАН"

 

 

За поредна година Денят на Европа беше и Ден на ученическото самоуправление в ПГТ „Макгахан”.

Учениците подходиха с интерес и респект към поверените им позиции. За този един ден те се запознаха

и с другата страна на учебно - възпитателния процес вучилище, с административните задължения на

педагогическия и непедагогически персонал.

Ръководният екип бе сформиран от:

1. Директор - Александър Радославов Палакарчев от XIIЕ клас

2. ЗДУД - Кристиян Здравков Воденичаров от ХА клас

3. ЗДУПД - Ивелин Ангелов Стоев от ХIА клас

4. ЗДАСД - Тодор Йорданов Гайдаров от XIIА клас

5. Главен счетоводител - Тодор Александров Яръмски от ХБ клас

Останалите длъжности бяха поверени на:

1. Касиер, счетоводство - Стефчо Владимиров Иванов от ХБ клас

2. Експерт, техническа информация - Валентино Венелинов Стаменов от ХА клас

3. Административен секретар - Алекс Георгиев Георгиев от ХIА клас

4. Домакин, деловодител - Добромир Иванов Бангьозов от ХIА клас

5. Медицинско лице - Петър Иванов Петков от IХВ клас

6. Началник учебен сервиз - Димитър Генчев Иванов от ХIА клас

7. Организатор обучение водачи на МПС - Георги Йорданов Георгиев от XIIВ клас

8. Главен учител - Мерт Мустафа Нохут от VIIIБ клас

9. Дежурни учители - Венислав Ангелов Петров, Мартин Станиславов Динчев и

Николай Боянов Киров от ХIГ клас

10. Фоторепортери Евелин-Александър Лилиев Тодоров и

Кристоф Георгиев Джурин от XIБ клас

Ръководството на гимназията поздравява всички ученици и целия екип на гимназията с Деня,

посветен на мира и единството в Европа.

А може би сред учениците, включили се в ръководния и административен екип в

Деня на ученическото самоуправление след години ще срещнем бъдещи млади колеги,

от които образователната система има толкова голяма нужда!

 

 

 

 

 


РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”

16 - 17 март 2018 година, гр.Петрич

 

На регионалния кръг на Националното състезание

„Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, проведен на 16 и 17 март 2018 година

в ПГМЕТ „Ю. Гагарин”, гр. Петрич, отборът на ПГТ „Макгахан” в състав:

 

Иван Маринов Иванов - 11А клас

Ивелин Ангелов Стоев - 11А клас

Любомир Бориславов Иванов - 11А клас

Янислав Красимиров Кръстанов - 11А клас

 

представи гимназията, като зае челни позиции в класирането.

 

 

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ „НАЙ – ДОБЪР МЛАД ВОДАЧ НА МПС”                                              Първо място

ОТБОРНО  КЛАСИРАНЕ „НАЙ ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР”                                               Трето място

ОТБОРНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ „НАЙ ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”  Трето място

 

Ръководители на екипа:

г-н Богдан Петров - старши учител

г-н Радослав Георгиев - учител по управление на МПС


Браво момчета! Гордеем се с вас! Пожелаваме ви още много успехи!

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА 15 март 2018 г. (четвъртък) от 18:00 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


ЗАПОВЕД № 300/ 26.01.2018г.

На основание чл. 257, 258 и 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. №РУО1-2196/26.01.2018 г.  на началника на
РУО- София-град, заповед №РД09-4130/29.08.2017г. на MOН и във връзка с обявена от СРЗИ грипна
епидемия в област София-град

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.    Грипна  ваканция за учениците от VIII до XII клас  от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г.  вкл.

2.    Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

3.    Междусрочна ваканция от 03.02.2018 г. до 06.02.2018 г.

4.    Учебните занятия се възстановяват на 07.02.2018 г. /сряда/ с разписание на учебните часове за втори
учебен срок. Разписанието на часовете ще бъде поставено  на сайта на училището до 06.02.2018 г.

5.    Преподавателите преструктурират учебното съдържание за пропуснатото учебно време в срок
до 09.02.2018 г.

6.    Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ЗДУД и ЗДУПД.

Директор:

/инж. Звезда Пеева/

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА 11.01.2018 г.  от 18 часа ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА.

ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА 12 ОКТОМВРИ 2017 г. от 18 часа ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ. ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.


ДА Е УСПЕШНА, ЛЕКА И СПОКОЙНА НОВАТА 2017 -2018 УЧЕБНА ГОДИНА!

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


НА 15.09.2017 г. ОТ 9 ЧАСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР В 8 ЧАСА И 30 МИНУТИ С УНИФОРМА.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ВТОРИ ОТКРИТ УРОК В ИНТЕРНЕТ

посветен на Автоматизацията на лабораторните занятия

 

Уважаеми колеги,

РОБЕЛ - Съвременни образователни технологии ЕООД и колективът на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ - София,

ви предоставят възможността да присъствате онлайн, на живо, на

демонстрация на лабораторна практика по Автомобилна мехатроника 2.

 

Дата: 21 юни 2017, Сряда

Час: от 14:00 до 15:00

Място: Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ - София и свързване

презвсеки компютър, който е поканен да се включи в предаването

Покана за включване: Ще ви бъде изпратена преди мероприятието

Ако нови колеги желаят да бъдат включени в списъка с покани,

нека изпратят имейл на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Можете да следите сайта: http://edutime.eu/,

където малко преди включването на живо ще се появи

актуалният линк на събитието

 

Каним ви да посетите и канала в YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCjjSW6-4I2SjXdLZ7Xj9vfw,

където е поместен запис от първия открит урок и са добавени филми,

посветени на Тематика 3

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ОТКРИТ УРОК В ИНТЕРНЕТ

Уважаеми колеги,

РОБЕЛ - Съвременни образователни технологии ЕООД и колективът на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ - София,

ви предоставят възможността да присъствате онлайн, на живо, на

демонстрация на лабораторна практика по Автомобилна мехатроника


Поради технически причини се наложи да променим линка към живото
предаване.

Новият линк е:

https://www.youtube.com/watch?v=OfapUKdJBuk
Ако случайно не стартира, копирайте линка и го поставете във вашия
браузер.

Можете да го намерите също на сайта: http://edutime.eu/ ,
както и на сайта на ПГТ „Макгахан” - домакини на предаването:
http://www.pgtmakgahan.eu/

Каним ви да посетите и нашия канал в YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCjjSW6-4I2SjXdLZ7Xj9vfw

Урокът ще се проведе посредством живо предаване по YouTube. Ще можете
да наблюдавате експериментите и демонстрациите от вашите компютри.
- Дата: 02 юни 2017
- Час: от 14:00 до 15:00
- Място: Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ - София и
свързване през всеки компютър, който е поканен да се включи в
предаването.

 

 

 

 

 

 

 

9 МАЙ - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ПГТ "МАКГАХАН" И ДЕН НА ЕВРОПА

РЪКОВОДСТВОТО НА ПГТ "МАКГАХАН" ОБЯВЯВА 09.05.2017 г. ЗА ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

СЪРЦЕТО НА СОФИЯ

 

 

На 5 април 2017 г. в зала „Тържествена” на Военна академия „Г.С.Раковски” директорът на гимназията -

инж. Гаврилова беше отличена с почетния знак „Сърцето на София” за високи резултати в

творческата и обществена дейност в областта на професионалното образование.

Събитието е под патронажа на кмета на София - Йорданка Фандъкова и се осъществява

по инициатива на Синдиката на българските учители със съдействието на Министерството на

образованието и науката съвместно със Столичната община и други организации и

представители на деловите среди.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ

ПРОЛЕТНАТА ВАКАНЦИЯ ЗА VIII, IX, X И XI КЛАСОВЕ ОТ 08.04 ДО 17.04.2017 г.,

ЗА XII КЛАС - ОТ 13.04. ДО 17.04.2017 г.

НА УЧИЛИЩЕ - НА 18.04.2017г.

 

11 януари 2017 година - НЕУЧЕБЕН  за учениците от СОФИЯ-ГРАД


Във връзка  с усложнената метеорологична обстановка като извънредно и непредвидено обстоятелство, със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО - София-град, се определя 11  януари 2017 година за неучебен за учениците  на територията на Столична община.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на ПГТ "Макгахан", съгласувано с началника на РУО.

 

9 и 10 януари 2017 година - НЕУЧЕБНИ  за учениците от СОФИЯ-ГРАД


Във връзка със студеното време, прогнозата за оранжев код в София и недостигнатите необходими температури в класните стаи на много училища, със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО - София-град, се удължава коледната ваканция за учениците  на територията на Столична община като дните 9 и 10 януари 2017 година се обявяват за неучебни.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директора на ПГТ "Макгахан", съгласувано с началника на РУО.

 

 


 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПО ПОВОД ПАМЕТНАТА ВЕЧЕР,

ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОНА НА ПГТ "МАКГАХАН"

 

 

 

 

 

 

 


 

 

13 МАЙ - ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2016

И 24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА И

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГТ "МАКГАХАН"

 

 

 

 

 

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГТ "МАКГАХАН"

НА ПРОВЕДЕНИЯ ГРАДСКИ ТУРНИР ПО БАДМИНТОН, ОТБОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО НИ СПЕЧЕЛИ ТРЕТА НАГРАДА!

 

 

ПОЗДРАВ ЗА ЖЕНИТЕ, МАЙКИТЕ И ДЕВОЙКИТЕ!

БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!

  


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


НА 15.09.2015 г. ОТ 9 ЧАСА ЩЕ СЕ СЪСТОИ ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

ЗА УЧЕНИЦИТЕ - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР В 8 ЧАСА И 30 МИНУТИ С УНИФОРМА.

 


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - В СЕКЦИЯ ПРИЕМ.


 


РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИТЕ ПЪРВЕНСТВА:

УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ:

I  МЯСТО - ХIГ КЛАС

II МЯСТО - IХА КЛАС

III МЯСТО - XIIА КЛАС

УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО ПО ТЕНИС НА МАСА:

I  МЯСТО - АНГЕЛ НИКОЛОВ -IХГ КЛАС

II МЯСТО - КРИСТИЯН АТАНАСОВ - ХIIА КЛАС

III МЯСТО - ГЕОРГИ КАНТУРСКИ -IXА КЛАС

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

 

НОВИ СПОРТНИ УСПЕХИ ЗА ЖАНА!

Честита републиканска титла по шорттрек на Жана Милкова в категория "девойки"!

Жана, само напред и нагоре!

  

 


 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УЕББАЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И ИЗБОР НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ - НА АДРЕС http://rsvu.mon.bg.


 

НА I кръг - УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2014/2015 г. спечелихме призови места:

футбол 8-10 клас - I място;

футбол 11-12 клас - II място;

бадминтон 8-10 клас - I място;

тенис на маса - I място;

Благодарим ВИ!

ДА Е УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА НОВАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИНЖ. АНТОНИЯ ГАВРИЛОВА.

СЪОБЩЕНИЕ - ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ
НА 15.09.2014 Г. ОТ 9 ЧАСА. УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ В 8 И 30 ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

СЪОБЩЕНИЕ - ОТНОСНО СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ПГТ"МАКГАХАН" -  ПРОЧЕТЕТЕ ОТ ТУК.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  ОБЩЕСТВЕНАТА  ПОРЪЧКА  ЗА  САНИРАНЕ  НА  ПГТ "МАКГАХАН"

Е ПОМЕСТЕНА В СЕКЦИЯ НОВИНИ.

 

 

НА 31.05.2014г. ОТ 10:30 часа - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

ОБЯВЯВАМЕ 9 МАЙ, ДЕНЯТ НА ЕВРОПА, ЗА ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

На 21-22.03.2014г. в гр. Петрич се проведе регионално състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС". Отборът на ПГТ"Макгахан" спечели ВТОРО място. Четете още в секция НОВИНИ.

9 ФЕГ и ПГТ "Макгахан" са първите училища, които ще използват кариерните тестове.

Директорките на гимназиите госпожа Богданова и госпожа Гаврилова отделиха време и средства за да дадат на своите преподаватели и ученици възможността да изпалзват кариерните тестове за професионално ориентиране. На адрес http://elemark.bg/first-to-use/ можете да прочетете повече.

Започнахме работа по проект "Нова възможност за моето бъдеще" - Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Може да изтеглите брошурата на проекта от тук.

Заповед за валидиране на професиите и специалностите, изучавани в ПГТ "Макгахан"  - изтиглете от тук.

Поредна футболна победа! На 23.10.2013г. приключи районното първенство по футбол. Отборът на училището ни спечели 1-во място в район Слатина. Пожелаваме следващи победи!

На 08.10.2013 г. от 10 и 30 часа  се проведе спортен ден в ПГТ "Макгахан". Инициативата е част от Европейската седмица на физическата активност и спорта 7 - 13 октомври 2013 г.

 

Приветствие на Директора на ПГТ "Макгахан" инж. Антония Гаврилова
за Новата 2013/2014 учебна година:

 

Уважаеми ученици, учители и родители, Уважаеми госпожи и господа,
Днес се открива учебната година в българското училище.

Отново имам привилегията и отговорността да ви поздравя на този важен ден. Привилегия - защото 15 септември се е превърнал с годините в значима дата от българския семеен и обществен календар. Отговорност - защото е трудно за пореден път да намериш думите, които имат своя смисъл, своето значение, без при това да звучат нито банално, нито сухо или служебно, нито поучително.
Моето разбиране е, че усилията на всички ни да направим българското професионално училищно образование по-достъпно, по-качествено и по-модерно трябва да продължат.
Скъпи ученици, с помощта на вашите учители и родители Вие имате реалната възможност да избирате, да изучавате, да усвоявате, да знаете и да можете всяко едно нещо, което Ви интересува. Надявам се, че всеки един от вас е открил своята творческа страна, именно тук в училище и вярвам, че Вие имате способността да ги развивате и усъвършенствате и в бъдеще.
Уважаеми колеги, Всеки един от нас, отдавайки себе си на децата, с любов и професионализъм, поставя основите и гради общото ни бъдеще. Когато човек чувства доверие и подкрепа, той вярва, че може повече и наистина постига повече. Нека заедно имаме смелостта да бъдем учители!
Уважаеми родители, Искам да благодаря за подкрепата и доверието като сте ни поверили най-скъпото си – своите деца.
Пожелавам Ви много здраве и успех!
Спокойна и успешна нова учебна година. На добър час.

 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА - 16.09.2013г. ОТ 9 ЧАСА


НА 26.06.2013г. ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - ОТ 10 ЧАСА


45 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПГТ "МАКГАХАН"

 1 ЮНИ - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" от 10 до 12 часа

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО ЗА ОПОЗНАВАНЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ!

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

 

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май е един от най-светлите празници на поколения българи. През далечната 1851 година в Пловдив по инициатива на Найден Геров се провежда първото му честване.

Превръщането на този празник в граждански и всенароден е логично следствие на българското културно-историческо развитие, създало традиции на демократичност и възможнжсти за приобщаване към знанието на всичи българи. Неговите корени ни връщат назад във вековете на църковна прослава на Светите равноапостоли и славянски просветители Кирил и Методий.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Делото и ликовете на светите братя Кирил и Методий отдавна са се превърнали в свят символ на празника, обединяващ българите от цял свят, отгледани и възпитани в преклонение към знанието и уважение към духовността. Бъдете горди, че във ваше лице Солунските братя са намерили верни последователи.

Нека и тази година, на този свят празник да отдадем почит към завета и делото и на хилядите наши първоучители и книжовници, извоювали на българската просвета и култура проекции в европейската и световната история. Възпитали и научили нас самите на ум и разум, на любов към знанието, чиято значимост е в основата на всичките ни национални добродетели.

Желая на всички много здраве, творчески успехи в трудния път на просвещението и да запазим българщината.

инж. Антония Гаврилова

Директор

НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 2013!

Искам да ви поздравя за последен път в редиците на българското училище. Достойно отстоявайте професионалните си умения, придобити в училище. Нека ка винаги да се гордеете, че сте завършили Професионална гимназия по транспорт „Макгахан” и да защитавате своите позиции като граждани на България и на Европеския съююз. Всяка година се сбогувам с част от себе си при раздялата ми с вас. Едва ли моите уроци ще помогнат на всекиго, но ако и една прашинка от духа ми отнесе някой със себе си и я предаде на следващите, ще е щастие за мен.

инж. АНТОНИЯ ГАВРИЛОВА

Директор

 

 

 

9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА И НА УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН"

 

 

То ни привлече и ни задържа с любовта
и романтиката към машините и моторите,
с опияняващия и обещаващ дъх на бензин.

То окриля поривите и мечтите ни,
нашите надежди за високи скорости
по световните аутобани.

Очакват ни щастливо пътуване
и пълноценно професионално
осъществяване в живота.
Дайте газ! Зеленото око на светофара
ни сочи верния път!
Стартът е даден! На МАХ! Елате при нас.