ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+ 2018          

СЪОБЩЕНИЯ

 

Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2018-1-BG0-KA102-047197 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: Мобилността - възможност за подобряване на професионални компетентности и умения и обогатяване на социални умения, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Практиката ще се проведе от 31.03.2019 г. до 13.04.2019 г. в лабораториите и работилниците на Техническо училище "Шишли" и сервиза на ДОУШ ОТО, гр. Истанбул, Република Турция.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици завършващи 11 клас дневна форма на обучение през 2017/2018 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника”, „Автомобилна мехатроника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”.

 

На 20 юни 2018 от 1800 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на учениците от 11А , 11В и 11Г класове, класните ръководители и екипа на проекта за запознаване с проекта, както и условията за кандидатстване за участие.

 

На 1 октомври 2018 от 1430 часа ще стартира езиковото обучение, като част от предварителната подготовка на селектираните след предварителния подбор участници.

 

Поради усложнената грипно-епидемиологична обстановка, изпитът по езикова подготовка за ниво А2 ще се проведе на 25 януари 2019 от 1530 часа след приключване на последнито занятие от курса по езикова подготовка.

 

На 6 февруари 2019 от 1430 часа стартира педагогическата подготовка, като част от предварителната подготовка на селектираните след предварителния подбор участници.

 

На 20 февруари 2019 от 1430 часа стартира интеркултурната подготовка, като част от предварителната подготовка на селектираните след предварителния подбор участници.


На 14 март 2019 от 1830 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на окончателно селектираните ученици, които ще пътуват до град Истанбул, Република Турция по проекта за образователна мобилност по Програма "Еразъм+". На родителската среща ще бъдат дадени указания за пътуването, ще бъде проведен инструктаж и подписани договорите и други изискуеми по проекта документи.


Информация за проекта, времевия график, критерии за подбор и образци на документи можете да прочетете на поместените по-долу линкове.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление

Мотивационно писмо

Характеристика от класен ръководител

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

Списък на одобрените кандидати след предварителния подбор

Списък на одобрените кандидати след допълнителния предварителен подбор

Списък на участниците след окончателния подбор

ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО И ПРЕСТОЯ


ГАЛЕРИЯ

ЕРАЗЪМ+ 2016

НИЕ ОСЪЩЕСТВИХМЕ НАШИЯ ПРОЕКТ И СМЕ ДОВОЛНИ ОТ ТОВА!

 

ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПРОЕКТА


ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ

Вестник Телеграф - Понеделник, 15 май 2017 - страница 14

Вестник АзБуки - брой 20, 18 - 24 май 2017 - страница 6


ГАЛЕРИЯ