ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+ 2018          

СЪОБЩЕНИЯ

 

Стартираха дейностите по проект с регистрационен номер 2018-1-BG0-KA102-047197 по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: Мобилността - възможност за подобряване на професионални компетентности и умения и обогатяване на социални умения, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” на Европейския съюз.

Практиката ще се проведе от 31.03.2019 г. до 13.04.2019 г. в лабораториите и работилниците на Техническо училище "Шишли" и сервиза на ДОУШ ОТО, гр. Истанбул, Турция.

Право на кандидатстване за участие имат всички ученици завършващи 11 клас дневна форма на обучение през 2017/2018 учебна година по специалностите: „Автотранспортна техника”, „Автомобилна мехатроника” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”.

 

На 20 юни 2018 от 1800 часа ще се проведе родителска среща в присъствието на учениците от 11А , 11В и 11Г класове, класните ръководители и екипа на проекта за запознаване с проекта, както и условията за кандидатстване за участие.

 

 

Информация за проекта, времевия график, критерии за подбор и образци на документи можете да прочетете на поместените по-долу линкове.

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление

Мотивационно писмо

Характеристика от класен ръководител

ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

Списък на участниците след предварителния подбор

Списък на участниците след окончателния подбор

ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО И ПРЕСТОЯ


ГАЛЕРИЯ

ЕРАЗЪМ+ 2016

НИЕ ОСЪЩЕСТВИХМЕ НАШИЯ ПРОЕКТ И СМЕ ДОВОЛНИ ОТ ТОВА!

 

ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПРОЕКТА


ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ

Вестник Телеграф - Понеделник, 15 май 2017 - страница 14

Вестник АзБуки - брой 20, 18 - 24 май 2017 - страница 6


ГАЛЕРИЯ