Прием

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8 КЛАС

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 8 КЛАС - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РД 09-1638/19.10.2016 г. ЗА ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

ЗАПОВЕД 1054/14.09.2016 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗАПОВЕД 695/25.05.2017 г. ЗА ОТМЯНА НА ЗАПОВЕД 1054/14.09.2016 г. НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМА ЗА I - III класиране

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН от 800 часа до 1700 часа,

съобразено със заповед № РД 09-1362/14.09.2016 г. на Министъра на образованието и науката

за Графика на дейностите по приемането на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед .РД09-1638/19.10.2016 г.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 7 КЛАС - IV класиране (график и критерии)

 

СВОБОДНИ МЕСТА  -  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.