Добре дошли в сайта на ПГТ „Макгахан"

 

 

АЗ МИСЛЯ, ЧЕ ХОРАТА В АНГЛИЯ И ИЗОБЩО В ЕВРОПА

ИМАТ ДОСТА ПОГРЕШНА ПРЕДСТАВА ЗА БЪЛГАРИТЕ.

ИСТИНАТА Е, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

ТРУДОЛЮБИВИ, УПОРИТИ В РАБОТАТА, ЧЕСТНИ,

ОБРАЗОВАНИ И МИРНИ ХОРА.

ДЖ. А. МАКГАХАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8"Б" КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Тъй като има заразен ученик с Ковид -19, без симптоматика, който е присъствал в учебни часове

с Вашите деца в предходните 48 часа, считано от днес 23.10.2020 година паралелката на

Вашите деца се карантинира за 10 дни. Действията са съгласувани със СРЗИ и епидемиолозите!

Към момента, съгласно разпореждания на СРЗИ, не се правят тестове на учениците,

но ако се забележи сиптоматика, се звъни на личен лекар на децата и той/тя решава какво

да прави и как да действа.

Присъственият учебен процес ще се възстанови на 03.11.2020 година, вторник при спазване

на всички нужни мерки!

Учебните занимания ще протичат в Школо във виртуална класна стая на 8б клас съгласно

седмичното разписание.

Списъци на всички ученици с актуален адрес са изпратени към СРЗИ и учениците са подадени

към Националната система за Ковид-19.

РОДИТЕЛИТЕ не са под карантина, а само учениците!


За всички останали класове понеделник 26.10.2020 г. е учебен ден.

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА


Откриването на новата учебна година ще протече при следния график:

за VIII-те класове - на 15 септември от 9:00 часа

за IX, X, XI и XII класове - на 15 септември от 10:00 часа

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график,

утвърден от директора и ще се осъществи в периода от 04.08.2020 г. до 08.09.2020 г.

Необходимата информация за свободните места, графика и критериите е поместена

в секция ПРИЕМ.

Съгласно чл. 72, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието

и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците подават

заявление до директора и оригиналите на:

- свидетелството за завършено основно образование,

- медицинско свидетелство с отразено цветоусещане и заключение,

че професиите не са противопоказани за кандидата.

 

Необходимо е да представите и служебна бележка с резултатите от НВО.

 

 

 


ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СТАРТИРАХА.

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

в секция ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - ПРИЕМ

в секция ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

в секция ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

ИНФОРМАЦИЯ можете да получите и на контактните ни телефони, или в самото училище.

 

 

 


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI-ТИ КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

Одобрен е проект на ПГТ "Макгахан" за двуседмична практика в чужбина, съфинансиран

от Програма "Еразъм+" на Европейския съюз.

Подробна информация можете да намерите в ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, секция ЕРАЗЪМ+.

https://www.pgtmakgahan.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=88

 

 


 

ПГТ "МАКГАХАН" - ПЪРВИ НА XXIV - та ВИРТУАЛНА УЧЕНИЧЕСКА

ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЧОВЕК. СВЯТ"

 

В XXIV-тата Национална община ученическа философска конференция “Човек. Свят”,

като част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на

образованието и науката за учебната 2019/2020 година, която тази година за първи път

се проведе на 5 юни 2020 г. онлайн в платформата MS Tеаms

(поради извънредната ситуация в страната) се включиха 55 ученици, представители на училища

от 11 административни области от цялата страна, сред които и двама представители

от нашата гимназията.

Те бяха разделени в 4 виртуални секции и в 3 възрастови групи.

Разработките на участниците по критериите: философска образованост, убедителност,

оригиналност и самостоятелност оцени жури чрез онлайн формуляр.

Представителите на ПГТ „Макгахан” - Виктор Петров Цветанов от VIIIГ клас и

Иван Данаилов Драшански от IXА клас, които бяха мотивирани за участието си в работата

на конференцията от своя преподавател - г-жа Цеца Асенова Чушева се представиха отлично,

както при защитата на своите есета и разсъждения, а също така и по време на работата по секции.

В Трета възрастова група - секция VIII - X клас - Виктор Петров Цветанов

беше класиран на първо място.

Поздравяваме Виктор с първото място и пожелаваме на участниците и техния преподавател

нови успехи.

 

 

 

 

 

 

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

 

 

 

 

 


11 МАЙ - ДЕН НА ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА ПРЕСВЕТИТЕ БРАТЯ

ПЪРВОУЧИТЕЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ


Регионално управление на образованието - София-град и Столична община организират

Празнична програма на столични училища по повод 11 май - ден на почит към делото на

пресветите братя първоучители Кирил и Методий.

Програмата ще започне в 11 часа на 11 май 2020 и може да се гледа на посочения линк.

 

https://youtube.be/vF-clmS2wdQ

 


 

 

1 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА

 

В навечерието на Международния ден на труда екипът на ПГТ "Макгахан"

се обръща към всички свои настоящи ученици и родители, както и към бъдещите

от позицията на хора, познаващи миналото, но с ясна визия за бъдещето

и с чувство на гордост от постигнатото. Предлагаме ви

ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОР

 

 

 

Ръководството на ПГТ "Макгахан" поздравява всички ученици и родители,

учителите, служителите и всички партньори с настъпващите Великденски

празници!

 

 

 

 

 

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

до 13 МАЙ 2020 г.


 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на

KOVID - 19 на територията на страната и Решение на Народното събрание от 03.04.2020 г.

за удължаване срока на обявеното извънредно положение и препоръките на

Националния оперативен щаб, здравният министър  Кирил  Ананиев  издаде  заповед

№ РД-01-195/10.04.2020 г., с  която  удължава  срока  на  въведените противоепидемични

мерки до 13 май 2020 г.

 

 

Директор:

/инж. Звезда Пеева/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ  ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

до 12 АПРИЛ 2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО


Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб,

здравният министър  Кирил  Ананиев  издаде  заповед № РД01-154/26.03.2020 г.,

с  която  удължава  срока  на  всички въведени противоепидемични мерки

до 12 април 2020 г., включително.

 

 

Директор:

/инж. Звезда Пеева/

 


 

 

 

 

 

 

 

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ДО 29 МАРТ 2020 Г.


На основание заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка

с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19

се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия до 29.03.2020 г. включително.

 

Директор:

/инж. Звезда Пеева/

 

 

 

ВАЖНО

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

 

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното

извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID – 19

налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на

непрекъснатостта на обучение и за осигуряване на активна комуникация между

учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“ има възможността да

осъществява дистанционно обучение чрез електронните платформи и средства:

- Shkolo.bg

- Всички електронно четими средства от одобрения списък с учебници

и учебни помагалаhttps://www.mon.bg/bg/100428

- Организирани чатове по паралелки с ученици и родители.

За използването на платформата на „Школо“ и изработените уроци от учителите

е необходима регистрация на всеки наш ученик.


Уважаеми колеги,

„Школо“ предлага дистанционна форма на обучение през платформата, която ще

помогне учебния материал да достигне лесно до учениците.

Това може да се направи чрез модулите „Учебно съдържание“, „Тестове“ и

„Комуникация“. Тях може да ги намерите в пълния пакет „Дигитален лидер“

на платформата.

Дава възможност да записвате обучителни видеа към своите ученици.

Те могат да бъдат качвани и изпращани много лесно и бързо в платформата на „Школо“.

Екипът на „Школо“ подготви клипове за това, как Вие да създавате видео съдържание

и как да работите с модулите, които ще помогнат за изпращането на нужното

учебно съдържание към учениците ни.

Възможни са и други варианти за преподаване и учене от разстояние –

обучение чрез самоподготовка, онлайн консултации, използване на онлайн

платформи за обучение, електронна комуникация, линкове към безплатни образователни

ресурси, поставяне на конкретни индивидуални и групови задачи и др.


Уважаеми родители,

Опазването на живота и здравето на учениците и учителите е първостепенна грижа

и използването на различни форми на онлайн обучение е най – добрия начин да го

постигнем. Ситуацията е извънредна и предполага взимането на решения на място от

всеки от нас.

Ръководството на училището се стреми да създаде най – добрата организация

за онлайн обучение и да използва всички възможни ресурси.


Директор

/инж. Звезда Пеева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ

БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ


Издателство "КЛЕТ България" осигурява напълно безплатен достъп

до всички свои електронни ресурси, учебници и учебни материали с марките

Анубис, Булвест 2000 и Klet. Материалите обхващат всички учебни предмети

от 1-ви до 10-ти клас.


Достъпът става след свободна регистрация на адрес www.klett.bg -

бутони "Електронни учебници/Свободен достъп".


Всеки учител може да намери частта и уроците, до които е достигнал със своите

ученици и да им даде задачи за самоподготовка, разяснения по учебния

материал, както и допълнителни ресурси.


 

Издателска група „Просвета” предоставя свободен достъп до пълните

електронни варианти на своите учебници по всички предмети от 1 до 10 клас,

обогатени с допълнителни интерактивни образователни ресурси.

 

Информация за начина на достъпване на електронните учебници се

ще намерите на сайта на адрес www.e-prosveta.bg

 

 

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ


По предписание на Столична регионална здравна инспекция, грипната ваканция на учениците

от област София - град се удължава до 15.03.2020 г.

Учебните занятия се възстановяват на 16.03.2020 г. /понеделник/.

 

Директор

/инж. Звезда Пеева/

 

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и обявената национална грипна ваканция

се отменят всички изпити от мартенската сесия за учениците от задочна и самостоятелна форма на

обучение.

Графиците на изпитната сесия ще бъдат обявени допълнително.

 

Директор

/инж. Звезда Пеева/


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


ЗАПОВЕД № 354 / 05.03.2020 г.

На основание чл. 257, 258 ал.1 и 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. № РУО1-6004 / 05.03.2020 г.  на началника на

РУО- София-град и заповед № РД 01 - 114 / 05.03.2020 г. на на министъра на здравеопазването

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Грипна  ваканция за учениците от VIII до XII клас  от 06.03.2020 г. /петък/ до 11.03.2020 г.

/сряда/  включително

2. Учебните занятия се възстановяват на 12.03.2020 г. /четвъртък/

3. Преподавателите да преструктурират учебното съдържание за пропуснатото учебно време в срок
до 13.03.2020 г. /петък/.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ЗДУД и ЗДУПД.

 

Директор

/инж. Звезда Пеева/


 

 

ПГТ "Макгахан" беше "територия на учениците" чрез ученическото самоуправление на 02 март.

Екипът прие присърце изпълнението на задачите, свързани с управлението, обучението и

административните дейности в гимназията.

В съответните длъжности се изявиха:


1. Директор - Асен Митков Асенов от ХII Б клас

2. Заместник директор по учебната дейност - Кристиян Здравков Воденичаров от ХII А клас

3. Заместник директор по учебно - производствената дейност - Дамян Ангелов Табаков от ХI А клас

4. Главен счетоводител - Тодор Александров Яръмски от ХII Б клас

5. Касиер, счетоводство - Стефчо Владимиров Иванов от ХII Б клас

6. Експерт, техническа информация - Николай Данков Велев от Х А клас

7. Административен секретар - Йоанна Георгиева Янкова и Алекс Божидаров Халачев от IХ А клас

8. Домакин, деловодител - Николай Бориславов Къчев от Х В клас

9. Медицинско лице - Петър Иванов Петков от ХI Гклас

10. Началник учебен сервиз - Дарислав Николаев Михайлов от ХI А клас

11. Организатор обучение водачи на МПС - Борислав Петранов Миленков от ХII Б клас

12. Главен учител - Мерт Мустафа Нохут от Х Б клас

13. Фоторепортери - Димитър Георгиев Дичев и Даниел Пламенов Трайков от ХI Г клас


След провеждане на инструктажа, относно програмата за деня, изпълняващият длъжността директор -

Асен Асенов поздрави по училищната радиоуредба колектива на ПГТ "Макгахан". Проведоха се учебни

часове под ръководството на учителите - ученици, съобразно седмичното разписание за всеки клас.

Ръководният екип осъществяваше непрекъснат контрол над работата на колегите си и учебните

занятия.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


ЗАПОВЕД № 291 / 24.01.2020 г.

На основание чл. 257, 258 ал.1 и 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. № РУО1-1996 / 24.01.2020 г.  на началника на

РУО- София-град, заповед № РД 09 - 155 / 24.01.2020 г. на на министъра на образованието и науката и

във връзка с обявена от СРЗИ грипна епидемия в област София-град

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.    Грипна  ваканция за учениците от VIII до XII клас  от 27.01.2020 г. /понеделник/ до 04.02.2020 г.

/вторник/  включително

2.    Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади

3.    Междусрочна ваканция на 05.02.2020 г. /сряда/

4.    Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. /четвъртък/ с разписание на учебните часове

за втори учебен срок. Разписанието на часовете ще бъде поместено на сайта на училището до 03.02.2020 г.

5.    Преподавателите да преструктурират учебното съдържание за пропуснатото учебно време в срок
до 07.02.2020 г. /петък/.

6.    Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ЗДУД и ЗДУПД.

 

Директор

/инж. Звезда Пеева/

 

 

 

 

 

 

ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА РАБОТАТА НА ПГТ "МАКГАХАН"

 

На 6 декември 2019 г. в Интер Експо Център, Центърът за развитие на

човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция

по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“

на Европейската комисия, организира конференция

„20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ –

„Changing lives, Opening minds“.

Конференцията беше открита от г-жа Мария Габриел – Еврокомисар за иновации,

научни изследвания, култура, образование и младеж.

Г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката,

г-н Красен Кралев, Министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев,

Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси

поздравиха юбиляра - ЦРЧР.

Проектът с номер 2018-1-BG01-KA102-047197 на тема

Мобилността - възможност за подобряване на професионални компетентности

и умения и обогатяване на социални умения“ на ПГТ „Макгахан”

беше  отличен с висока оценка по отношение на организацията,

провеждането и отчитането на мобилността.

Директорът на гимназията - инж. Звезда Пеева - имаше честта да получи отличието -

Сертификат и Плакет за цялостно качествено изпълнение на проект

по Програма „Еразъм+”,

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,

Сектор „Професионално образование и обучение”.

 

 

 

 

1 НОЕМВРИ - ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


Будители наричаме тези достойни българи, които със своята всеотдайна

и родолюбива дейност са спомогнали за пробуждането на националното

самосъзнание и са подтиквали хората към борба за църковна и

политическа независимост през вековете. Те са допринесли за

развитието и съхраняването на българския език, книжовността,

духовните ценности и оцеляването на българския народ.

Да си честитим светлия празник, да си пожелаем да пребъде и

да си припомним още веднъж Химна на Народните будители

по текст и музика на Добри Христов.

инж. Звезда Пеева

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

 

 

ТЪРЖЕСТВОТО ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 9:00 ЧАСА В

ПОНЕДЕЛНИК - 16 СЕПТЕМВРИ.

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО В 8:30 ЧАСА.

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ,

Да си честитим първия учебен ден на новата ни учебна година!

Добре дошли на най - малките  -  осмокласниците!

Да си пожелаем задружната ни работа да е наше ежедневие!

Попътен вятър и успешна 2019 / 2020 учебна година!

 

инж. Звезда Пеева

Директор


 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА СТАРТИРАТ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - ПРИЕМ

КАКТО И В: СЕКЦИЯ "НОВИНИ" - ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО И

СЕКЦИЯ "ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ"

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И В САМОТО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЯТ НА ЕВРОПА - 9 МАЙ - ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПГТ "МАКГАХАН"


 

 

 

 

С изпълнението на отговорностите, свързани с управлението, обучението и административните

дейности в гимназията, бяха ангажирани:


1. Директор - Ивелин Ангелов Стоев от ХIIА клас

2. Заместник директор по учебната дейност - Кристиян Здравков Воденичаров от ХIА клас

3. Заместник директор по учебно - производствената дейност - Стефан Добрев Гешев

от ХIА клас

4. Заместник директор по административно-стопанската дейност - Илия Ивайлов Михайлов

от ХIА клас

5. Главен счетоводител - Тодор Александров Яръмски от ХIБ клас

6. Касиер, счетоводство - Стефчо Владимиров Иванов от ХIБ клас

7. Експерт, техническа информация - Николай Данков Велев от IХА клас

8. Административен секретар - Мерт Мустафа Нохут от ХIБ клас

9. Домакин, деловодител - Георги Атанасов Кръстев от IХА клас

10. Медицинско лице - Петър Иванов Петков от ХГклас

11. Началник учебен сервиз - Валентин Гаврилов Шиндаров от ХА клас

12. Организатор обучение водачи на МПС - Любомир Бориславов Иванов от ХIIА клас

13. Главен учител - Стефан Йорданов Младенов от IХБ клас

14. Дежурни учители - Венислав Ангелов Петров, Мартин Станиславов Динчев и

Николай Боянов Киров отХIГклас

15. Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“ -

Николай Бориславов Къчев от IХВ клас

16. Фоторепортери Евелин-Александър Лилиев Тодоров от ХIIБ клас и

Александър Пенков Бонев от ХIIГ клас


Надяваме се, макар и за един ден учениците да са осъзнали трудността и отговорността в работата

на всеки един, който работи в училище в името на това, те да успеят и в името на тяхното бъдеще.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ :

На 07 май 2019 година (вторник) от 18:00 часа ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

за учениците от VIII-мите и IX-тите класове.

 

 

 

Ръководството на ПГТ „Макгахан” поздравява всички свои ученици и родители им, учителите,

служителите и всички свои партньори с предстоящите Великденски празници.

Пожелаваме Ви мир, разбирателство и любов.

Носете добротата и надеждата в себе си.

 

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 


 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ОТБОРА НА ПГТ "МАКГАХАН"

Комплексното класиране „Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС“ - II-ро място

Отборното класиране „Най – добър млад автомонтьор“ - I-во място за отбора ни в състав:

1. Асен Митков Асенов

2. Борислав Петранов Миленков

3. Мариян Асенов Манасиев

Индивидуалното класиране за „Най – добър млад водач на МПС“ - III-то място за Мариян Петров Благоев.

ЧЕСТИТО МОМЧЕТА!

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ОЩЕ МНОГО И ПО-ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ!

 

 


 

 


 


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

"МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ

И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА"

учебна 2018/2019 година

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС"

СОФИЯ

11 - 13 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ Е ДОМАКИН

НА ЕЖЕГОДНОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

"НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС"


ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО


 

КАНИМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ

И ВСИЧКИ ЛЮБИТЕЛИ НА МАЙСТОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

В СЪБОТА (13 АПРИЛ 2019 ГОДИНА) ОТ 9:00 ЧАСА

ДА ПРИСЪСТВАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРАКТИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ЗА ВОДАЧИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ГРИПНА ВАКАНЦИЯ


ЗАПОВЕД № 347 / 25.01.2019 г.

На основание чл. 257, 258 и 259 ал.1 от ЗПУО, писмо с изх. № РУО1-2212 / 25.01.2019 г.  на началника на

РУО- София-град, заповед № РД 09 - 536 / 25.01.2019 г. на на министъра на образованието и науката и

във връзка с обявена от СРЗИ грипна епидемия в област София-град

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.    Грипна  ваканция за учениците от VIII до XII клас  от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г.  включително

2.    Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

3.    Междусрочна ваканция на 05.02.2019 г.

4.    Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2019 г. /сряда/ с разписание на учебните часове за втори
учебен срок. Разписанието на часовете ще бъде поставено  на сайта на училището до 01.02.2019 г.

5.    Преподавателите преструктурират учебното съдържание за пропуснатото учебно време в срок
до 08.02.2019 г.

6.    Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на ЗДУД и ЗДУПД.

 

Директор:

/инж. Звезда Пеева/

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед № РД 09-3946/19.12.2018г. на Министъра на образованието и науката

и във връзка с Писмо изх. № РУО1-445/08.01.2019 г. на Началника на РУО – София-град,

Писмо на Столична регионална здравна инспекция вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. и

прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология уведомяваме

родителите за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности

на 09.01.2019 г., особено в часовете 10:00 – 12:00 ч.

По преценка на родителя, учениците, които страдат от доказани хронични белодробни

заболявания,може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла

на чл. 10, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62,

ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в посочения ден.

Родителят уведомява за отсъствията класния ръководител на ученика в телефонен

разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания

са вписани в личната амбулаторна картана ученика, представена в училището или ако

бъде представен друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно

заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

 

От ръководството


 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ :

НА 13.12. 2018 ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 

 

 

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

ВАЖНО ЗА НОВОПРИЕТИТЕ В VIII КЛАС УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ  В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ДА СЕ ЯВЯТ НА 13.09.2018 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В 9:00 ЧАСА В ДВОРА НА

ГИМНАЗИЯТА С РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА 22.06.2018 Г. ОТ 11:00 ЧАСА ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
.

 

 ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТ - ГИМНАЗИСТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИЯТА

ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - ПРИЕМ

КАКТО И В: СЕКЦИЯ "НОВИНИ" - ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО И

СЕКЦИЯ "ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ"

 

 

 

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI-ТЕ КЛАСОВЕ


СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ № 2018-1-BG-KA102-047197,

СЪФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В СЕКЦИЯ "ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ" - "ЕРАЗЪМ+"

 

 

 

 

15 МАЙ - НА ДОБЪР ЧАС ВИПУСК 2018!

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА И ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ПГТ "МАКГАХАН"

 

 

За поредна година Денят на Европа беше и Ден на ученическото самоуправление в ПГТ „Макгахан”.

Учениците подходиха с интерес и респект към поверените им позиции. За този един ден те се запознаха

и с другата страна на учебно - възпитателния процес вучилище, с административните задължения на

педагогическия и непедагогически персонал.

Ръководният екип бе сформиран от:

1. Директор - Александър Радославов Палакарчев от XIIЕ клас

2. ЗДУД - Кристиян Здравков Воденичаров от ХА клас

3. ЗДУПД - Ивелин Ангелов Стоев от ХIА клас

4. ЗДАСД - Тодор Йорданов Гайдаров от XIIА клас

5. Главен счетоводител - Тодор Александров Яръмски от ХБ клас

Останалите длъжности бяха поверени на:

1. Касиер, счетоводство - Стефчо Владимиров Иванов от ХБ клас

2. Експерт, техническа информация - Валентино Венелинов Стаменов от ХА клас

3. Административен секретар - Алекс Георгиев Георгиев от ХIА клас

4. Домакин, деловодител - Добромир Иванов Бангьозов от ХIА клас

5. Медицинско лице - Петър Иванов Петков от IХВ клас

6. Началник учебен сервиз - Димитър Генчев Иванов от ХIА клас

7. Организатор обучение водачи на МПС - Георги Йорданов Георгиев от XIIВ клас

8. Главен учител - Мерт Мустафа Нохут от VIIIБ клас

9. Дежурни учители - Венислав Ангелов Петров, Мартин Станиславов Динчев и

Николай Боянов Киров от ХIГ клас

10. Фоторепортери Евелин-Александър Лилиев Тодоров и

Кристоф Георгиев Джурин от XIБ клас

Ръководството на гимназията поздравява всички ученици и целия екип на гимназията с Деня,

посветен на мира и единството в Европа.

А може би сред учениците, включили се в ръководния и административен екип в

Деня на ученическото самоуправление след години ще срещнем бъдещи млади колеги,

от които образователната система има толкова голяма нужда!

 

 

 

 

 


РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”

16 - 17 март 2018 година, гр.Петрич

 

На регионалния кръг на Националното състезание

„Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, проведен на 16 и 17 март 2018 година

в ПГМЕТ „Ю. Гагарин”, гр. Петрич, отборът на ПГТ „Макгахан” в състав:

 

Иван Маринов Иванов - 11А клас

Ивелин Ангелов Стоев - 11А клас

Любомир Бориславов Иванов - 11А клас

Янислав Красимиров Кръстанов - 11А клас

 

представи гимназията, като зае челни позиции в класирането.

 

 

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ „НАЙ – ДОБЪР МЛАД ВОДАЧ НА МПС”                                              Първо място

ОТБОРНО  КЛАСИРАНЕ „НАЙ ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР”                                               Трето място

ОТБОРНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ „НАЙ ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”  Трето място

 

Ръководители на екипа:

г-н Богдан Петров - старши учител

г-н Радослав Георгиев - учител по управление на МПС


Браво момчета! Гордеем се с вас! Пожелаваме ви още много успехи!