ЕРАЗЪМ+

ЕРАЗЪМ+ 2020


 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЯ


 

 

 

Участниците в мобилността да се явят на летище София, Терминал 2 на 27 юни (неделя) в 07:00 часа.

 

 

Във връзка със създадените форсмажорни обстоятелства от ситуацията с COVID 19 и с цел успешното реализиране на транснационалната мобилност в град Истанбул, Република Турция, на тема „Знаещи, можещи и конкурентоспособни на пазара на труда, по проект № 2020-1-BG01-KA102-078397, съфинансиран от Програма „Еразъм+на Европейския съюз, Комисията по подбор на кандидатите обявява допълнителен подбор сред учениците от 11-ти клас от специалност „Автомобилна мехатроника”, като информира и родителите за възможността за участие в проекта.

Повече информация - в документите по-долу.


 

ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - нов

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК - нов

 

 

 

На основание заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с удължаване  срока  на  въведените противоепидемични мерки до 31.01.2021 г., продължава обучението по турски език в електронна среда.

 

 

На основание заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и заповед № 130/26.11.2020 г. на директора на ПГТ "Макгахан" и във връзка с удължаване  срока  на  въведените противоепидемични мерки, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., продължава обучението по турски език в електронна среда.

 

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на

KOVID - 19 на територията на страната, се  удължава  срока  на  въведените

противоепидемични мерки от 12 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г., включително.

Езиковото обучение по турски език ще продължи да се осъществява в електронна среда от разстояние.

 

На основание заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с преустановяване на учебните занятия, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г., езиковото обучение по турски език ще се провежда от разстояние в електронна среда.

 

На 2 октомври 2020 от 1230 часа стартира езиковото обучение по турски език, като част от предварителната подготовка на одобрените след предварителния подбор кандидати.

Занятията ще се провеждат в дните: сряда - от 14:30 часа; четвъртък - от 13:35 часа; петък от 12:40 часа в кабинет 217.

 

 

Стартираха дейностите по проект по Програма „ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”

Ръководител на проекта инж. Звезда Георгиева Пеева - директор на ПГТ „Макгахан”

Тема Знаещи, можещи и конкурентоспособни на пазара на труда”

Номер № 2020-1-BG01-KA102-078397

Период на провеждане на мобилността - от 28.03.2021 г. до 10.04.2021 г.

ПартньорПрофесионална техническа гимназия „Шишли”, град Истанбул, Република Турция.

Място за правеждане на практиката - Професионална техническа гимназия „Шишли” и Автомобилния сервиз на ДОУШ ОТО, град Истанбул, Република Турция.

 

ВАЖНО:

1. ПРОЕКТЪТ СЕ СЪФИНАНСИРА ОТ ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВСИЧКИ СРЕДСТВА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА, ЗАСТРАХОВКИ, ПЪТУВАНЕ И ПРЕСТОЙ СЕ ПОЕМАТ ОТ ПРОГРАМАТА.

2. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ИЗИСКВА РОДИТЕЛСКО СЪГЛАСИЕ.


ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ имат всички ученици от 11 клас дневна форма през учебната 2019/2020 г. обучаващи се по по специалностите: "Автотранспортна техника","Автомобилна мехатроника" и "Електрообзавеждане на транспортна техника", подали заявление и имащи среден успех от предметите от раздел Б. на учебния план - Задължителна професионална подготовка не по-малко от добър 4.00.

Комисия ще класира подадените заявления по обявените критерии.

До предварителната подготовка ще бъдат допуснати 24 кандидати, които ще бъдат одобрени Педагогическия съвет.

 

Подробна информация за Проекта; Работния план и Времевия график в частта му, касаеща дейностите, свързани с учениците; Критериите за подбор; Образци на изискуемите документи, които можете да изтеглите и да попълните; както и Сроковете за кандидатстване са достъпни по-долу.

Можете да се запознаете и с публикации, презентации и галериите от предходните проекти.


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

РАБОТЕН ПЛАН И ВРЕМЕВИ ГРАФИК


 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заявление

Мотивационно писмо

Характеристика от класен ръководител

Декларация за предоставяне на лични данни


ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

Списък на одобрените кандидати след предварителния подбор

Списък на одобрените кандидати след допълнителния подбор

Списък на участниците след окончателния подбор


ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПЪТУВАНЕТО И ПРЕСТОЯ

Информация за пътуването и престоя

Пътувам за Република Турция


ПРЕЗЕНТАЦИИ

От екипа на проекта

 

ПУБЛИКАЦИИ

Сайт на РУО - София-град

Сайт на партньора - Професионална техническа гимназия "Шишли"

Сайт на ПГТ "Макгахан"

Facebook

Вестник АзБуки - брой 38, 24 - 29 септември 2021 - страница 20


 

ГАЛЕРИЯ

 

 

 

 

ЕРАЗЪМ+ 2018


 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

От участник в мобилността

От екипа на проекта


ПУБЛИКАЦИИ

Вестник АзБуки - брой 21, 23 - 29 май 2019 - страница 8

Сайт на РУО - София-град

Сайт на партньора - Професионална техническа гимназия "Шишли"


ГАЛЕРИЯЕРАЗЪМ+ 2016

НИЕ ОСЪЩЕСТВИХМЕ НАШИЯ ПРОЕКТ И СМЕ ДОВОЛНИ ОТ ТОВА!

 

ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ПРОЕКТА


ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ

Вестник Телеграф - Понеделник, 15 май 2017 - страница 14

Вестник АзБуки - брой 20, 18 - 24 май 2017 - страница 6


ГАЛЕРИЯ