БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ

 

 

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2023 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2023

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2023

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2023

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2023

 


 

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2022 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2022

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2022

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2022

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2022

 

 

 

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2021 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2021

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2021

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2021

 

 


БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2020 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2020

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2020

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2020
БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2019 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019


 


БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2018 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018


 


БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2017 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

 

 


БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА ПГТ "МАКГАХАН" ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА:

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БЮДЖЕТА  НА ПГТ"МАКГАХАН"

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 година