БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА ПГТ "МАКГАХАН" ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА:

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БЮДЖЕТА  НА ПГТ"МАКГАХАН"

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 година

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2017 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2017

 

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2018 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2018

 

БЮДЖЕТ  НА ПГТ"МАКГАХАН" ЗА 2019 година

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ДЕВЕТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ПГТ"МАКГАХАН"- 2019