Проект "Твоят час"

 

Проект "Твоят час" - информация

Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности

 

Съобщения

Стартираха дейностите по проект "Твоят час".

В ПГТ "Макгахан" се формираха две групи:

1. Група за ИД за преодоляване на обучителните затруднения "Математиката е лесна"

Ръководител - Камелия Вълкова

2. Група за ИД по интереси "Колективни спортове"

Ръководител - Румен Бабов

 

Публична изява на Група за ИД по интереси "Колективни спортове"

На 9 февруари се проведе представителна изява на групата, на която присъстваха

членовете на групата и гости - ученици, учители, директор.

Беше забавно и здравословно!

 

Галерия