ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 09.01.2020 г. от 17:30 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на делегирания от държавата бюджет за 2019 година

2. Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

3. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ХРИСТО НЕНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 15.04.2019 г. от 17:00 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на делегирания от държавата бюджет за 2019 година

2. Предложение на директора за разпределение на средствата от преходния остатък

от предходната година

3. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 10.01.2019 г. от 17:30 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на делегирания от държавата бюджет за 2018 година

2. Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година

3. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 11.10.2018 г. от 17:00 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчитане на изпълнението на делегирания от държавата бюджет за деветмесечието на 2018 година

2. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 07.09.2018 г. от 17:00 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Училищните учебни планове за учебната 2018/2019 година

2. Отчитане на училищния план-прием за учебната 2018/2019 учебна година

3. Приемане на Правилник за дейността на училището

4. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност

5. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИН,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 23.04.2018 г. от 17:00 часа в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Съгласуване на делегирания от държавата бюджет за 2018 година

2. Училищен план-прием за учебната 2018/2019 учебна година

3. Разни

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

 

 

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" - ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ,

в качеството си на председател на обществения съвет към ПГТ "МАКГАХАН", Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 11.01.2018 г. в учителската стая на училището.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на делегирания от държавата бюджет

2. Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година

3. Обсъждане на предложения за тържествено отбелязване на предстоящив 50-годишен юбилей на ПГТ"Макгахан"

1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ