За нас

Професионална гимназия по транспорт ”Макгахан” е създадена през 1968 година като СПТУ по автотранспорт за задоволяване нуждите от автомонтьори, автокаросеристи и водачи на МПС в столичната транспортна система.Възпитаниците на гимназията са търсени и предпочитани кадри. Всяка година завършват над 100 квалифицирани млади хора със средно образование - техници с ІІІ-та и монтьори с ІІ-ра степен на професионална квалификация, получавани съответно след 5 или 4 годишен срок на професионално обучение и успешно положени държавни зрелостни и квалификационни изпити.

Гимназията разполага с богата съвременна материално - техническа база, която дава възможност на учениците, под ръководството на високо квалифицирани учители да овладяват специфичните особености на различните професии и творчески да участват в учебния процес.

Използването на съвременно обзаведени учебни зали, компютърни кабинети с осигурен Интернет-достъп и добра сервизна база, допринася за постигането на високо качество на провежданата теоретична и практическа подготовка, отговаряща на изискванията на ЕС.

Изграждането на трайни практически умения и навици за бърза и успешна реализация в реални условия учениците получават по време на залегналата в учебните планове на всички професии “производствена практика”, провеждана в реномирани сервизи на Опел, Рено, Ситроен и други фирми, в които се запознават и работят с апаратура на най-съвременно световно ниво.