Екип

инж. Звезда Георгиева Пеева

Директор

Транспорт и енергетика

 

 


Милена Василева Цветанова

Заместник директор по учебната дейност

Физическо възпитание и спорт

 


инж. Бойко Георгиев Йорданов

Заместник директор
по учебно-производствената дейност

Технология и управление на транспорта

 


Иван Георгиев Иванов

Заместник директор
по административно-стопанската дейност

 

Икономика и управление на индустрията
Психология