Професии и специалности


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА - дневна форма

VIIIа клас

IXа   клас

Xа    клас

XIа   клас

XIIа  клас

XIIв  клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - дуална форма

Xб    клас

XIб   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - дневна форма

VIIIб клас

IXб   клас

XIIб  клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - дуална форма

VIIIд клас

IXв   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - дневна форма

VIIIв клас

Xв    клас

XIв   клас, 2-ра група


СПЕЦИАЛНОСТ СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА - дуална форма

VIIIг клас, 1-ва група

IXг   клас, 1-ва група

Xг    клас

XIг   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА - дневна форма

VIIIг клас, 2-ра група

IXг   клас, 2-ра група

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАСПОРТНА ТЕХНИКА - дневна форма

XIв   клас, 1-ва група