Професии и специалности


Професия: Монтьор на транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Професия: Електротехник

Специалности: Електрообзавеждане на транспортна техника след 7 клас

Професия: Техник по транспортна техника /класическо и модулно обучение/

Специалност: Автотранспортна техника /модулно обучение/

Специалност: Автотранспортна техника /класическо обучение/

Специалност: Автотранспортна техника /модулно задочно обучение/

Професия: Електротехник

Специалност: Електрообзавеждане на транспортна техника след 8 клас

Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автомобилна мехатроника след 7 клас

Специалност: Автомобилна мехатроника след 8 клас

Професия: Авиационен техник

Специалност: Ремонт на летателни апарати след 7 клас

Специалност: Ремонт на летателни апарати след 8 клас

Професия: Спедитор - логистик

Специалност: Спедиция, транспортна и складова логистика след 7 клас