Професии и специалности


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА - дневна форма

VIIIа клас

IXа   клас

Xа    клас

XIа   клас

XIIа  клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - дуална форма

XIб    клас

XIIб   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ РЕМОНТ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ - дневна форма

VIIIб клас

IXб   клас

Xб  клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - дуална форма

IXд   клас

Xв   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - дневна форма

VIIIв клас

IXв    клас

XIв   клас

XIIв   клас, 2-ра група

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - дневна форма

VIIIд клас


СПЕЦИАЛНОСТ СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА - дуална форма

VIIIг клас, 1-ва група

IXг   клас, 1-ва група

Xг    клас, 1-ва група

XIг   клас

XIIг   клас

 

СПЕЦИАЛНОСТ СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА - дневна форма

VIIIг клас, 2-ра група

IXг   клас, 2-ра група

Xг    клас, 2-ра група

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАСПОРТНА ТЕХНИКА - дневна форма

XIIв   клас, 1-ва група