Изпити

 

Държавни зрелостни изпити

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по заваряване

Национално външно оценяване

График на изпитите за учениците от самостоятелна форма - ноемврийска сесия

График на изпитите за ученици от 12 клас и минали години дневна форма

График на изпитите за ученици от 8 - 11 клас дневна форма

График на изпитите за ученици от 8 - 11 клас дуална форма


 


ВАЖНО: Допускат се за явяване на изпит ученици

само с лични предпазни средства - МАСКА НА ЛИЦЕТО