Изпити

 

Държавни зрелостни изпити

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по заваряване

Национално външно оценяване

Поправителни изпити за ученици от 12 клас минали години

 

ВАЖНО: Допускат се за явяване на изпит ученици

само с лични предпазни средства - МАСКА НА ЛИЦЕТО

 

 

График на изпити за учениците самостоятелна форма

Поправителни изпити за ученици от 8, 9, 10, 11 класове дневна форма

Поправителни изпити за ученици от дуална форма