Изпити

Държавни зрелостни изпити

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по заваряване

Национално външно оценяване

 

ДО ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ СЕ ДОПУСКАТ УЧЕНИЦИ С ДО ДВА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТА ЗА УЧ.2022/2023 ГОДИНА

График на изпитите за учениците от VIII, IX, X, XI клас - дневна форма - трета поправителна сесия на уч.2022/2023 година

График на изпитите за учениците от VIII, IX, X, XI клас - дуална форма - трета поправителна сесия на уч.2022/2023 година

График на изпитите за учениците от VIII, IX, X, XI клас - самостоятелна форма - сесия ноември на уч.2023/2024 година

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII клас СЕ ЯВЯВАТ НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЯНУАРИ уч. 2023/2024 година

ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ ДО 19 декември 2023 година

График на изпитите за учениците от XII клас - дневна форма

График на изпитите за учениците от XII клас - дуална форма