Изпити

 

Държавни зрелостни изпити

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по заваряване

График на изпити за учениците самостоятелна форма - ноемврийска сесия

График на изпити за учениците задочна форма - ноемврийска сесия

Поправителни изпити за ученици от 8, 9, 10, 11 класове дневна форма

Поправителни изпити за ученици от дуална форма

Поправителни изпити за ученици от 12 клас

Поправителни изпити за ученици от минали години

График на изпити за оформяне на срочна оценка