Изпити

 

Държавни зрелостни изпити

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по заваряване

Национално външно оценяване

График на изпитите за учениците от 12 клас дневна форма

График на изпитите за учениците от 12 клас самостоятелна форма

График на изпитите за ученици от 12 клас минали години

График на изпитите за ученици от 8 - 11 клас дневна форма

График на изпитите за ученици от 8 - 11 клас дуална форма