Търгове и поръчки

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЕНДИНГ МАШИНИ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КЛАСНИ СТАИ

И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ НУЖДИ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ 

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧИЛИЩЕН БЮФЕТ 

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЕНДИНГ МАШИНИ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТ ЗА ТЪРГ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

 


ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

 

 

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ЗАПОВЕД ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

УЧЕНИЧЕСКИ БЮФЕТ - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГА