Търгове и поръчки

Търгове и поръчки

УЧЕНИЧЕСКИ БЮФЕТ - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГА

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВА ЗА ТЪРГА С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА

ЗАПОВЕД ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР

 

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТ ЗА ТЪРГ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

 

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ОБЯВА

ТРЪЖНИ КНИЖА

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОЦЕНКА

ЗАПОВЕД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТ